Stretered 1:181 och 1:192 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en varsam komplettering med ny bebyggelse med radhus och flerbostadshus på Stretered 1:181 och 1:192.

Var ligger planförslaget?

Planområdet är beläget i östra Kållered, ca 1,5 km från Kållered station och centrum.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en varsam komplettering med ny bebyggelse, med radhus längs Stenmursvägen på Stretered 1:181 och flerbostadshus i tre till fyra våningar på Stretered 1:192. Den omfattning som avses prövas i detaljplanen är ca 10-12 radhus och ca 20 lägenheter i flerbostadshus. Ny bebyggelse ska anpassas till de kulturmiljövärden som finns i området, med avseende på både befintlig bebyggelse och stenmuren längs Stenmursvägen.

Vad händer nu?

Arbete pågår med att ta fram utredningar och samrådshandlingar inför samråd.

 

Första skedet i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen. 

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad