Annestorp 24:3 m.fl.

 Mölndals stad har under våren 2020 beslutat om att starta upp ett planarbete för ny och befintlig bebyggelse strax norr om Lindome centrum, inom fastigheterna Annestorp 23:4, Annestorp 24:4 samt inom del av kommunens fastighet Annestorp 4:17.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra helårsboende i form av ett lägenheter och ev. tillskapande av radhus samt möjliggöra påbyggnad av befintliga bostäder. Inom planarbetet kommer möjligheten utredas om att bebygga delar av den västra parkeringsplatsen inom fastigheten Annestorp 24:4.

Vad händer nu?

Just nu pågår arbete med utredningar och samrådshandlingar. I samband med kommande samråd kommer det finnas möjlighet att ta del av förslaget med tillhörande utredningar och framföra synpunkter på dessa.

Här kan du läsa mer om planprocessen. 

Första skedet i planprocessen

Kontakt

Alexandra Romanov
Planarkitekt
031-315 14 44
alexandra.romanov@molndal.se

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad