Forsåker 1:161 m.fl. (Rävekärrsskolan)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av ny större skola och förskola inom befintligt skolområde. I planarbetet kommer det även utredas om det är möjligt att uppföra en idrottshall inom eller i anslutning till nuvarande skolområde.

Var ligger planförslaget?

Planområdet ligger i östra Mölndal, strax söder om Rävekärrs centrum.

Vad innebär planförslaget?

Förslaget är att ersätta nuvarande byggnader, som inte uppfyller dagens krav för skola- och förskoleverksamheten. De nya byggnaderna i två och tre våningar är tänkta att placeras ut mot Kungsbackavägen för att få en bullerskyddad skolgård mot öster.

Skolan planeras för 400-500 elever och förskolan för 6 avdelningar.

Norr och söder om nuvarande skolområde finns mark som ägs av staden. I planarbetet prövas nu ifall det är möjligt att uppföra en fullstor idrottshall i något av dessa lägen i anslutning till nuvarande skolområde.

Vad händer nu?

Arbetet med att ta fram ett förslag till ny detaljplan har påbörjats och utredningsarbetet har inletts. Samråd beräknas ske under våren 2022.

Första skedet i planprocessen
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Pernilla Olofsson
Planarkitekt
031-315 14 62
pernilla.olofsson@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad