Sandåker 1:118 m.fl. (Tågdepå)

Syftet med planarbetet är att möjliggöra byggnation av en tågdepå med tillhörande byggnader i Sandbäck i anslutning till Trafikverkets planerade uppställningsspår. En målsättning är att anläggningen ska utformas och anpassas till omgivningen på ett tilltalande sätt.

Var ligger planförslaget?

Planområdet är beläget i Sandbäck, söder om Mölndal. Planområdet omfattar hela eller del av befintlig tennishall i norr och gränsar mot verksamhetsbebyggelsen i söder. I öster gränsar området mot Kungsbackavägen och i väster mot Kålleredsbäcken.

Vad innebär planförslaget?

Tågdepån innehåller:

  • Verkstadshall
  • Tvätthall
  • Personalbyggnad
  • Lagerbyggnad med mera
  • Parkering
  • Anslutningsvägar
  • Spår

Planläggningen är direkt beroende av Trafikverkets planering för uppställningsspår samt Göteborg-Boråsbanan. Några privata fastighetsägare och kommunala anläggningar och intressen, främst Kålleredsbäcken, ledningar och en huvudcykelväg, påverkas av planeringen.

Förslaget överensstämmer med översiktsplanen (ÖP 2006).

Vad händer nu?

Arbetet med att ta fram ett förslag till ny detaljplan har påbörjats och utredningsarbetet har inletts. Samråd beräknas ske hösten 2021.


Första skedet i planprocessen
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Relaterad information

Järnväg i Mölndal

Kontakt

Pernilla Olofsson
Planarkitekt
031-315 14 62
pernilla.olofsson@molndal.se

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad