Fågelsten 1:108 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder inklusive äldreboende inom fastigheten Fågelsten 1:108.

Området är markerat med röd begränsningslinje

Var ligger planområdet?

Området ligger väster om järnvägen i centrala Lindome, i anslutning till korsningen Spårhagavägen - Flyttfågelvägen.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inklusive äldreboende inom fastigheten. Bebyggelsens struktur, gestaltning och omfattning inklusive parkeringsplatser kommer att prövas i arbetet med detaljplanen.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen fattade beslut om planuppdrag 28 april 2021. Just nu är detaljplanearbetet i en uppstartsfas där olika förutsättningar studeras. Ett flertal utredningar skall tas fram i arbetet med detaljplanen. Underlag till dessa är nu under framtagande. Preliminärt så kommer samråd hållas kring detaljplanen i början av 2022.

Projektets status i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Första skedet i planprocessen

Kontakt

Johan Wiik
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 38
johan.wiik@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad