Dotegården, bostäder i Lindome

Planen avser ny bebyggelse inom nuvarande Dotegårdens verksamheter, strax norr om Lindome centrum. Samtidigt planeras en aktivitetspark norr om bostadsområdet på stadens mark.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 200-300 nya bostäder inom det nuvarande bostadsområdet, dels genom påbyggnad av befintliga hus, dels i nya friliggande flerbostadshus och radhus. Planeringen samordnas med förändringar av Almåsskolan, Almåsgången och en ny aktivitetspark norr om bostadskvarteren.

  • Fastighetsbeteckning 24:3 mf.l.
  • Diarienummer: PU 97/18

Vad händer nu?

Just nu pågår arbete med utredningar och samrådshandlingar. I samband med kommande samråd kommer det finnas möjlighet att ta del av förslaget med tillhörande utredningar och framföra synpunkter på dessa.

Här kan du läsa mer om planprocessen. 

Första skedet i planprocessen

Kontakt

Frida Stenberg
Planarkitekt
031-314 14 60
frida.stenberg@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad