Detaljplan för verksamheter inom fastigheten Fässberg 1:4 och Fässberg 1:57 m.fl.

Syftet med planen är att pröva möjligheten att bygga 20 000 BTA verksamheter i området som en naturlig fortsättning på befintligt verksamhetsområde i öster samt säkerställa en förlängning av Alfagatan till Jolengatan.

Diarienummer: 00054/2016

Ortofoto planområdet Fässberg 1:4 m.fl.

Ungefärligt planområde inom röd markering.

Målet med projektet är att skapa attraktiva arbetsplatser med god tillgänglighet till de omgivande grönområdena och det befintliga verksamhetsområdet Jolen.

Vad händer nu?

Just nu pågår arbete med utredningar och samrådshandlingar. I samband med kommande samråd kommer det finnas möjlighet att ta del av förslaget med tillhörande utredningar och framföra synpunkter på dessa.

Projektets status i planprocessen

Första skedet i planprocessen

Kontakt

Alexandra Romanov
Planarkitekt
031-315 14 44
alexandra.romanov@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad