Järnväg i Mölndal

Mölndal växer i snabb takt. Fler bostäder byggs och vi blir allt fler invånare. Det ställer höga krav på utbyggnad av den kommunala servicen, som till exempel förskolor, skolor och infrastruktur. Mölndal är även en attraktiv näringslivskommun vilket innebär att många pendlar till arbete i kommunen.

Tavla med avgående och ankommande tåg inne på Mölndals stationshus.

Trafikverket planerar för flera stora järnvägssatsningar under kommande 20-årsperiod, vilket påverkar kommunen. Dessa två projekt kommer att beröra Mölndal framöver.

1. Uppställningsspår Pilekrogen (Sandbäck)
2. Ny järnväg Göteborg- Borås via Landvetter flygplats

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad