Kust till kustbanan

Trafikverket genomför just nu en åtgärdsvalsstudie för stråket Göteborg-Borås.

Trafikverket genomför en åtgärdsvalsstudie för stråket Göteborg-Borås. Syftet med studien är att klargöra vilka åtgärder som krävs på Kust till kustbanan och riksväg 40 för att möta framtida transportbehov för både gods- och persontrafik. Studien bedrivs parallellt med lokaliseringen av den nya järnvägen mellan Göteborg-Borås.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad