Tågdepå Sandbäck

Västfastigheter planerar för byggnation av Tågdepå Sandbäck i Mölndal. Projektet är en del av regionens arbete för att öka tågresandet i regionen.

Tågdepå Sandbäck ska bland annat innehålla verkstadshall, städhall, tvätt, svarv, lager och personalutrymmen i syfte att underhålla tågen.

Arbetet med planering av depån pågår sedan 2018 med avsikt att påbörja byggnation under 2024.

År 2018 tecknade Trafikverket, Mölndals stad och Västtrafik en avsiktsförklaring avseende planläggning och byggande av spår för omloppsnära uppställning och verkstadsdepå i Sandbäck.

Arbetet med verkstadsdepån har nu tagits över av Västfastigheter.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad