Uppställningsspår Pilekrogen (Sandbäck)

Trafikverket planerar för att bygga en uppställningsbangård i området söder om Rävekärr. Det gör att fler tåg kan trafikera järnvägen i hela regionen.

Den struktur som finns idag för uppställning av tåg i Göteborgsområdet utgår från att alla tåg har Göteborg central som knutpunkt.

När Västlänken, en tågtunnel under Göteborg, står klar år 2026 kommer trafikeringen i Göteborgsområdet att förändras. Samtidigt som det sker kommer också fler tåg att trafikera järnvägen.

Tillgängligheten till dagens uppställningsbangårdar försämras för de tåg som trafikerar Västlänken och som följd av det behöver nya byggas. Trafikverket planerar därför en uppställningsbangård i området söder om Rävekärr i Mölndal och ytterligare en i Lärjeholm norr om Göteborg.

Mer information hittar du hos Trafikverket:

Uppställningsspår Pilekrogen

Kontakt

Frida Törnqvist
Kommunikatör
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 43
frida.tornqvist@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-19 10.02