Västkustbanan

Trafikverket genomför just nu en åtgärdsvalsstudie för stråket Varberg-Göteborg.

Studien ska identifiera brister och lägga fram förslag till åtgärder för stråket Varberg-Göteborg. Dessa åtgärder gäller främst på medellång sikt (bland annat underlag för revidering av Nationell och Regional plan 2022-2033) men också åtgärder på kort sikt (trimningsåtgärder). Studien ska dessutom föreslå fördjupningsområden att arbeta vidare med fram till år 2050.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad