Mölndal växlar upp

Trafikverket planerar för stora järnvägssatsningar under de kommande åren, vilket påverkar kommunen. De nya järnvägssatsningarna kommer att innebära ett stort lyft för Mölndal. En utbyggd station med fler direktresor gör Mölndal till en attraktiv start- och målpunkt för tusentals tågresor.

Mölndal växlar upp, två kvinnor kramas


Pendlingsmöjligheter och näringsliv

De nya järnvägssatsningarna i Mölndal kommer att innebära att du kan ta direkttåg till Landvetter flygplats, Köpenhamn och stora delar av Västra Götaland. Det innebär att det blir lättare att pendla till jobb, studier eller andra sammanhang. De utökade pendlingsmöjligheterna gör det lättare att locka både nya invånare, besökare och företag till Mölndal.

Goda pendlingsmöjligheter gör det enklare att arbeta på annan ort än den du bor på. För företagen innebär det att det blir enklare att rekrytera medarbetare med olika kompetens runt om i regionen. Mölndal har ett starkt internationellt präglat näringsliv. För globala företag är det ovärderligt att ha tio minuter till Landvetter flygplats.

Mölndals stationsområde med resecentrum

Mölndals stationsområde ska planeras om och utvecklas i samband med att vi får ett stopp vid stationen på den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås.

I oktober 2021 gav kommunstyrelsen stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för Mölndals stationsområde och resecentrum. Syftet med planprogrammet är att tydliggöra hur området ska planeras och utvecklas.

Varför utvecklar vi stationsområdet?

Mölndals stationsområde och resecentrum blir en regional knutpunkt i och med att Mölndal är ett stopp på den nya järnvägssträckan. Det kommer att innebära att fler rör sig på stationsområdet.

Stationsområdet och resecentrums utformning behöver planeras för att få en fungerande station som kan klara av ett ökat antal resenärer. Planeringen av stationsområdet ska även möjliggöra för stadsutveckling vid stationsområdet. I nuläget är planen att utvecklingen av stationsområdet och resecentrum ska vara klart till 2040.

Vad händer nu?

Utredningar och underlag tas fram inför att förslag på planprogram skall gå ut på samråd under hösten 2022.

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Ett klimatsmart resesätt

Fler än 55 000 personer pendlar in och ut från Mölndal dagligen. En utökad tågtrafik gör det enklare att välja tåg i stället för bil som färdmedel, vilket innebär färre bilar på vägarna och minskade utsläpp. Hållbara satsningar på stadsutveckling och transporter är väsentliga för att Mölndal ska fortsätta växa och förbli en attraktiv kommun att bo, verka, arbeta i och besöka, även i framtiden.

Läs vidare

I broschyren Mölndal växlar upp Pdf, 1.7 MB. hittar du mer information om järnvägssatsningen.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad