Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om Trafikverkets järnvägssatsningar och vad det innebär för Mölndal.

Två personer sitter på plats


Vad är Järnväg i Mölndal?

Trafikverket planerar för två stora järnvägssatsningar under kommande år, vilket påverkar kommunen. Mölndals stad har skapat en organisation med namnet Järnväg i Mölndal för att kunna möta järnvägssatsningarna. Under paraplynamnet Järnväg i Mölndal arbetar vi i dagsläget med två projekt. Uppställningsspår Pilekrogen och Ny järnväg mellan Göteborg och Borås.

Uppställningsspår Pilekrogen
Projekt Pilekrogen i Sandbäck (Rävekärr) befinner sig i planeringsfas. I samband med att Västlänken, en tågtunnel under Göteborg, ska öppnas för trafik i december 2026 behöver man utöka med två uppställningsbangårdar i Göteborgsområdet. En av dessa kommer att ligga i Rävekärr där Mölndals stad kommer att upplåta kommunägd mark för att stötta utvecklingen av kollektivtrafiken. Den nya bangården kommer att fungera som övernattningsplats för tågen och blir en plats för drift och skötsel. Tågen kommer också att vända här.

Ny järnväg Göteborg - Borås
Trafikverket planerar för ny järnväg mellan Göteborg och Borås där Mölndal och Landvetter flygplats är utpekade som stationer på sträckan. Byggstart beräknas till år 2025 - 2027 och beräknas pågå i cirka tio år. Det planeras också för ett nytt stationsområde inklusive Resecentrum i Mölndal.

Vem äger och ansvarar för järnvägsprojekten?

Trafikverket ansvarar för uppställningsspåren i Pilekrogen och för ny järnväg mellan Göteborg-Borås. För Mölndals stad ligger uppdraget i att skapa en god stadsutveckling i samband med detta.

Om jag vill veta mer om järnvägssatsningarna i Mölndal, vart vänder jag mig då?

I första hand vänder du dig till Trafikverket som ansvarar för uppställningsspåren i Pilekrogen och ny järnväg mellan Göteborg-Borås. Har du frågor kring hur stadsutvecklingen i Mölndal kommer att påverkas av den nya järnvägen kan du vända dig till Mölndals stads Kontaktcenter, som hjälper dig vidare.

När är byggstart för ny järnväg Göteborg-Borås?

Målet är att börja bygga år 2025–2027. Hela sträckan tar cirka tio år att bygga klart.

När kommer sträckan börja trafikeras?

År 2035 brukar man prata om. Men eftersom projektet sträcker sig över så lång tid och mycket kan hända fram till dess, är det idag svårt att säga exakt när sträckan öppnar upp för trafik.

Vilka stationer kommer att finnas på sträckan?

Göteborg – Mölndal – Landvetter flygplats – Borås.

Var kommer det nya stationsområdet att hamna?

Vi planerar för att det nya stationsområdet inklusive Resecentrum kommer att ligga ungefär i samma område som dagens station.

Är ny järnväg mellan Göteborg-Borås en del av Trafikverkets satsning på höghastighetståg?

Ja. Trafikverket planerar för 6 mil dubbelspårig järnväg i syfte att möjliggöra höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Göteborg-Borås.

Är ny järnväg mellan Göteborg-Borås en del av planeringen kring Sveriges nya stambanor?

Ja. Ny järnväg mellan Göteborg - Borås är en del av de nya stambanorna för höghastighetståg som ska knyta ihop storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad