Ny järnväg Göteborg-Borås

Trafikverket planerar för ny järnväg mellan Göteborg och Borås. I planen ingår ett stopp vid Mölndals station. Satsningen är en del av en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg.

Mölndal växlar upp, järnvägsspår


När den nya stambanan mellan Göteborg och Borås får en station i Mölndal blir vi en regional knutpunkt. Den nya järnvägen knyter Västsveriges största städer närmare varandra och förbättrar kommunikationerna till Landvetter flygplats.

Enligt Trafikverkets plan kommer järnvägssträckan mellan Göteborg och Borås vara dubbelspårig och sex mil lång.

Mölndals plan för järnvägen

Den 15 juni fattar kommunfullmäktige beslut om planbeskedet för utbyggnad av järnvägen Almedal -Mölndal.

Om beslut om positivt planbesked tas innebär detta att järnvägen kommer planeras inom den korridor som Trafikverket har pekat ut. Det innebär också att vi startar upp detaljplanearbeten längs med järnvägssträckan för att möta både Trafikverkets behov och stadens behov av stadsutveckling.

Korridoren som Trafikverket har pekat ut är den sträcka i kommunen där järnvägen ska gå. Korridoren är bredare än järnvägen och det är inte bestämt exakt var inom korridoren järnvägen ska gå än.

Det gäller för fastighetsägare

Du har blivit kontaktad om du äger en fastighet som ligger inom den utpekade korridoren. Ett fåtal av de fastigheter som ligger inom korridoren kommer påverkas av byggnationen av den nya järnvägen. Trafikverket äger inte all mark utan lutar sig mot Lagen om byggande av järnväg (1995:1649). Mölndals stad kommer hantera ärendet utan medgivande från fastighetsägare.

Det är i nuläget oklart vilka fastigheter som kommer bli berörda av de nya järnvägsspåren, detta kommer bli tydligare under arbetet med eventuella detaljplaner och järnvägsplaner. Flertalet av de fastigheter som berörs av planbeskedet kommer inte påverkas av järnvägsbyggnationen.

Så ser Trafikverkets plan för järnvägen ut

Under våren 2022 har lokaliseringsutredningen, där Trafikverket föreslår en korridor för var den nya järnvägen ska gå varit ute på granskning. Nästa steg är att skicka utredningen till regeringen fattar beslut om projektet kan godkännas.

Under 2022 kommer Trafikverket börja arbetet med att ta fram en järnvägsplan. Först efter att denna är gjord kan man ge besked om den exakta plats där järnvägen ska gå inom en den sedan tidigare utpekade korridoren.

Mer information hittar du hos Trafikverket: Sträckan Göteborg-Borås

Tidplan

Byggstarten för stambanan är preliminärt planerad mellan 2025 och 2027. Trafikstarkt för ny stambana är planerad tidigast mellan år 2033 och år 2035.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcente
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad