Uppställningsspår Pilekrogen (Sandbäck)

Trafikverket planerar för att bygga en uppställningsbangård i området söder om Rävekärr. Det gör att fler tåg kan trafikera järnvägen i hela regionen.

Den struktur som finns idag för uppställning av tåg i Göteborgsområdet utgår från att alla tåg har Göteborg central som knutpunkt.

När Västlänken, en tågtunnel under Göteborg, står klar år 2026 kommer trafikeringen i Göteborgsområdet att förändras. Samtidigt som det sker kommer också fler tåg att trafikera järnvägen.

Tillgängligheten till dagens uppställningsbangårdar försämras för de tåg som trafikerar Västlänken och som följd av det behöver nya byggas. Trafikverket planerar därför en uppställningsbangård i området söder om Rävekärr i Mölndal och ytterligare en i Lärjeholm norr om Göteborg. Byggnationen av projektet kommer innebära att befintlig gång- och cykelväg genom området behöver flyttas till ett nytt läge.

Mer information hittar du hos Trafikverket:

Uppställningsspår Pilekrogen

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcente
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad