Bostadsförsörjningsprogram

I Mölndal pågår just nu arbetet med att uppdatera Bostadsförsörjningsprogrammet.

Bostadsförsörjningsprogrammet är Mölndals stads dokument som redovisar stadens ambitioner och riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det har tagits fram i enlighet med lagen om kommunernas bo­stadsförsörjningsansvar. Ansvaret innebär att alla kommuner ska redogöra för viktiga behov och ut­maningar, riktlinjer och åtgärder för att kunna möta behovet av bostäder och med särskilda insatser för olika grupper. Programmet utgör tillsammans med stadens övriga styrdokument, som t.ex. översikts­plan, gemensamt grunden för den strategiska pla­neringen för att ge staden förutsättningar att växa hållbart och utveckla kommunen långsiktigt.

Varje mandatperiod ska bostadsförsörjningsprogrammet ses över, och vid behov uppdateras. Här hittar du nuvarande bostadsförsörjningsprogram.

Vad händer nu?

Ett förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram har tagits fram och kommer samrådas med berörda parter från den 1 december 2020 till den 15 februari 2021. Därefter kommer förslaget bearbetas vidare inför antagande. Här hittar du förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram Pdf, 1.6 MB..

Bostadsförsörjningsprogram

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad