Digital karta

Till förslaget till ny översiktsplan hör en digital karta. I kartan kan du se olika olika utvecklingsförslag i kommunen. Här finns också planeringsunderlag och befintlig markanvändning.

Det du har framför dig är den digitala versionen av planförslaget. Här har du möjlighet att ta del av hur Mölndal kan utvecklas i framtiden. I den digitala kartan kan du, på en översiktlig nivå, se de stora penseldragen för hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden.

penslar och färger ligger på ett bord

Dela på:

Senast uppdaterad