Nulägesanalys av Lindome

Mölndal har tagit fram en nulägesanalys för de centrala delarna av Lindome. Syftet är att få en helhetsbild över Lindomes styrkor och utmaningar som en förutsättning för hur tätorten kan utvecklas i framtiden.

Lindome tätortsanalysPDF

Lindome tätortsanalys

Foto, Christian Badenfelt

Nu när Mölndals innerstad har börjat ta form är den politiska viljan i Mölndals stad att sätta fokus på stationsorterna Lindome och Kållered. Ett första steg i ett sådant arbete är att titta på vilka nulägesförutsättningar som finns. Av den anledningen har Mölndals stad tagit fram en nulägesanlays av centrala Lindome.

För att fånga upp viktiga frågor som kan påverka hur centrala Lindome kan utvecklas vidare, har stadsbyggnadsförvaltningen arbetat tillsammans med andra förvaltningar. Det handlar bland annat om att ta reda på vilken kapacitet det finns inom skola, förskola och äldreomsorg. Vi har också tittat på förutsättningar som tillgänglighet till kollektivtrafik och grönområden och vilka områden som kan svämmas över vid skyfall. Nulägesanalysen beskriver dessa förutsättningar på en översiktlig nivå.

Framtidsbild för centrala Lindome

Nästa steg i arbetet är att använda de samlade kunskaperna för att ta fram en målbild för hur centrala Lindome kan utvecklas i framtiden. För att göra det behöver vi visa vilka värden utvecklingen ska bygga på och vilka frågor som vi måste utreda för att kunna förverkliga en sådan målbild.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad