Ansök om detaljplan

Om du äger en fastighet och planerar att göra en förändring kan det innebära att kommunen behöver göra en ny detaljplan eller förändra en gällande detaljplanen. Första steget är då att ansöka om ett så kallat planbesked.

Hur ansöker jag?

Vid en ansökan ska du använda dig av blanketten:

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla:

  • en beskrivning av den åtgärd du tänker göra
  • en karta som visar det berörda området

Om åtgärden gäller en byggnad, måste din ansökan innehålla en beskrivning av byggnadens storlek och utseende, exempelvis:

  • husens högsta våningsantal
  • uppskattat antal lägenheter
  • om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda

Hur hanteras min ansökan?

Du har rätt att få besked inom fyra månader efter att din fullständiga ansökan kommit in. I planbeskedet får du veta om kommunen tänker påbörja ett detaljplanearbete eller inte, det vill säga du kan få ett positivt eller negativt beslut.

Ett positivt beslut innebär endast att kommunen tänker påbörja ett detaljplanearbete där en prövning görs enligt din ansökan. Beslutet om positivt planbesked är ingen garanti för att kommunen kommer att anta detaljplanen.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och som du inte kan överklaga. Om beslut tas att inte påbörja ett planarbete har du rätt att få veta vilka skälen är till detta beslut.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift för planbeskedet, oavsett om beskedet är positivt, negativt eller återkallat enligt taxan nedan, avsnitt 3.2.

Relaterad information

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad