Fässbergsdalen

Fördjupad översiktsplan. Planområdet omfattar markområden norr och söder om Söderleden från Åbromotet i öster till Järnbrottsmotet i väster. 

Stadsbyggnadskontoren i Mölndals och Göteborgs Stad har gemensamt upprättat strategier för markanvändning, infrastruktur och miljö för Fässbergsdalen.

Planen ska fungera som en integrerad del i respektive kommuns översiktsplan.

Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12.

Kontakt

Plan- och exploateringsutskottet
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad