Mölndalsåns dalgång

Mölndal och Göteborg har tillsammans tagit fram en fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång. Planen antogs i Mölndals kommunfullmäktige den februari 2017 och i Göteborgs kommunfullmäktige den april 2017.

Syftet är att gemensamt med Göteborgs Stad ta fram strategier för stadsutvecklingen utefter Mölndalsvägen/Göteborgsvägen och kringliggande områden, samt att klarlägga riksintressen i dalgången. Planen ska fungera som en integrerad del i respektive kommuns översiktsplan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fördjupad översiktsplan Mölndalsåns dalgång.pdf Pdf, 9.8 MB. 9.8 MB 2018-04-25 16.50

Kontakt

Plan- och exploateringsutskottet
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad