Forsåker - Program

Planprogram för Forsåker godkänt.  Kommunfullmäktige godkände Planprogrammet för Forsåker den 24:e februari 2016 §5

Nyréns Arkitekter

Forsåker har i ett par hundra år varit plats för tillverkningsindustri, framför allt för tillverkning av papper. Sedan papperstillverkningen upphörde 2006 har området stått mer eller mindre tomt. Här skapar vi nu en helt ny stadsdel. Det övergripande syftet är att skapa en stadsmiljö där industrihistoria möter framåtanda.

Vad innebär programförslaget?

På platsen för det gamla bruket planeras en helt ny stadsdel med boende, handel, närservice och arbetsplatser. Målet är att skapa en stadsdel som blir en plats för det goda livet i en tät struktur med blandad bebyggelse och blandade funktioner. Det är dock inte bara fråga om en enskild stadsdel, tanken är att projektet är en del i utvecklingen av en tät, vacker och sammanhållen stadskärna som består av Mölndals innerstad, Forsåker och Kvarnbyn.

Vad händer nu? 

Planprogrammet kommer ligga till grund för fortsatt arbete med att ta fram detaljplaner för området. Detaljplanearbete påbörjas under våren 2016. 

Projektets status i planprocessen

  1. Samråd planprogram
  2. Synpunkter samråd planprogram
  3. Godkänt

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Presentation från samrådsmötet 10 mars 2015

Planhandlingar

Utredningar

Kontakt

Björn Winstrand
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
031-315 14 19
bjorn.winstrand@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad