Kållered Köpstad

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förnyelse och utökning av Kållered Köpstad

Möjlig utformning (Bild: IKEA)

Möjlig utformning (Bild: IKEA)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förnyelse och utökning av handelsverksamheterna inom det befintliga handelsområdet Kållered köpstad. Avsikten är att skapa ett modernt och välfungerande handelsområde. Förslaget omfattar även kapacitetshöjande åtgärder i det befintliga vägnätet samt åtgärder som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Vad händer nu? 

  • Laga kraft
    Detaljplanen vann laga kraft den 7 februari 2017.
  • Bebyggelse
    Bygglov har beviljats för ett nytt IKEA-varuhus.
  • Byggherre
    IKEA fastigheter AB.
Byggnationsskede i planprocessen

 Här kan du läsa mer om planprocessen.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad