Lilla Fässbergs­dalen

Planen avser möjligheten att bygga ca 200 nya bostäder i Lilla Fässbergsdalen.

Området ligger cirka 2 km väster om centrala Mölndal och omfattar viss jordbruksmark norr om Frölundagatan. Fässbergsåsen kommer eventuellt också att inkluderas i planen.

Vad innebär planförslaget?

Planen syftar till att pröva möjligheten att bygga ca 200 bostäder i form av villor, radhus och lägenheter. En del av området föreslås för självbyggartomter. Med anledning av förändrad lagstiftning och direktiv har beslut om nytt planuppdrag fattats. Ny kunskap gällande stråket mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacka naturreservat har också bidragit till beslutet.

Det planprogram som godkändes 2011 kommer att användas som ett kunskapsunderlag i den fortsatta processen.

Vad händer nu?

Detaljplanen är pausad. Uppdateringar kommer att publiceras kontinuerligt kring det fortsatta arbetet.

Projektets status i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Kontakt

Lisa Östman
Planchef
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 57
elisabeth.ostman@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad