Ekåsens koloniområde, del av Tållered 1:8

Detaljplanen syftar till att på ett tydligt sätt reglera ett befintligt koloniområde.

Planområdet är beläget i sydvästra Kållered cirka sju kilometer söder om Mölndals innerstad och omfattar ca 50 000 kvm. Marken inom planområdet ägs av Mölndals stad.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att på ett tydligt sätt reglera ett befintligt koloniområde som idag omfattas av områdesbestämmelser. Målet är inte att tillföra nya byggrätter utan att säkerställa befintlig bebyggelse med enhetliga bestämmelser för att bevara områdets karaktär, och att underlätta vid framtida bygglovsgivning. Vidare ska utryckningsfordons möjlighet att verka i området säkerställas genom en mindre breddning av vägarna. Lotterna kommer erbjudas till försäljning till medlemmarna i Mölndals koloniträdgårdsförening Ekåsen.

Vad händer nu?

Komplettering av underlaget pågår inför granskning, inte minst har en noggrann utredning av ledningsnätet behövts för att säkerställa nödvändiga dagvattenfunktioner. Vidare återstår ett arbete med att säkerställa detaljplanens genomförande avseende fastighetsbildning, tomtförsäljning, avtal och dylikt. Detta arbete har tyvärr blivit förskjutet till följd av flera olika faktorer. Tanken är dock fortfarande att bearbeta planhandlingarna, i stort sett enligt principerna i samrådsförslaget, och därefter genomföra granskning.

Projektets status i planprocessen

Inför granskning i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning_samråd.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2017-08-24 07.24
Plankarta_samråd.pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. 1.8 MB 2017-08-24 07.24
Illustrationskarta_samråd.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. 1.6 MB 2017-08-24 07.24

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bullerutredning.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2017-08-24 07.25
Geoteknisk utredning.pdf Pdf, 11.8 MB, öppnas i nytt fönster. 11.8 MB 2017-08-24 07.25
Markteknisk undersökning.pdf Pdf, 11.5 MB, öppnas i nytt fönster. 11.5 MB 2017-08-24 07.25
Trafikutredning.pdf Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster. 3.6 MB 2017-08-24 07.25
VA- och Dagvattenutredning.pdf Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster. 5.3 MB 2017-08-24 07.29

Kontakt

Björn Winstrand
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
031-315 14 19
bjorn.winstrand@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad