Mullvaden 1 m fl.

Förtätning av bostäder, verksamhetslokaler och service i Krokslätt.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad stadsbebyggelse genom förtätning av bostäder, verksamhetslokaler och service i befintligt kollektivtrafiknära läge. Detaljplanen syftar även till att kopplingar, stråk och gårdsmiljöer utvecklas inom kvarter och mellan områden genom aktiva bottenvåningar, attraktivare gaturum och tryggare bostadsgårdar.

Planområdet är ca 44 500 m2 och beläget längs Göteborgsvägen mellan Krokslätts torg och Krokslätts fabriker. Planförslaget omfattar totalt ett tillägg med ca 250 nya bostäder. Därutöver medges också möjlighet att inrätta vårdboende, gymnasium, lokaler för vård- och centrumverksamheter, en automatisk tvätthall samt möjlighet till ny- eller ombyggnation av förskola.

Planförslaget bedöms vara förenlig med Mölndals stads översiktsplan och fördjupad översiktsplan över Mölndalsån dalgång.

Vad händer nu?

Planförslaget har varit utställt på samråd under tiden 18 november– 21 december 2017. Nu pågår arbete med att revidera utredningar och planhandlingar inför granskning av planförslaget.

Projektets status i planprocessen

Inför granskning i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta samråd Mullvaden 1 m fl.pdf Pdf, 870.2 kB, öppnas i nytt fönster. 870.2 kB 2017-11-20 08.52
Planbeskrivning samråd Mullvaden 1 m fl.pdf Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster. 4.2 MB 2017-11-20 08.52
Illustrationer samråd Mullvaden 1 m fl.pdf Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. 3.1 MB 2017-11-20 08.52

Utredningar

Kontakt

Magnus Lövdahl
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 31
magnus.lovdahl@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad