Kängurun 20

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett hotell inom fastigheten Kängurun 20 i Krokslätt, Mölndal.

Illustrationsbild hotell detaljplan Kängurun 20

Vy av det föreslagna hotellet. Illustration Krook & Tjäder.


Planområdet är beläget utmed Göteborgsvägen (nr. 93), söder om Krokslätts Fabriker. Området omfattar ca 4000 m2 och består av fastigheten Kängurun 20 samt del av Kängurun 2 och 21. Delar av fastigheterna Kängurun 2 och Kängurun 21 föreslås som allmän plats och avses lösas in av staden.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett hotell inom fastigheten Kängurun 20. Planerad utveckling längs Göteborgsvägen är en del av en större omvandling av Mölndalsåns dalgång. Med en höjd på upp till 22 våningar kan det nya hotellet bli ett nytt landmärke i Mölndalsåns dalgång och i området vid Krokslätts Fabriker.

Vad händer nu? 

  • Laga kraft
    Detaljplanen vann laga kraft den 21 juli 2018.
  • Byggherre:
    Husvärden

Projektets status i planprocessen

Byggnationsskede i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Kontakt

Johan Wiik
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 38
johan.wiik@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad