Hälsan 2 och 3 med flera

Tidigare detaljplan för Hälsan 2 och 3 har ändrats för att kunna bygga en ny simhall och komplettera med tak över befintlig friidrotts-och bandyarena.


Planområdet är beläget i Åby fritidsområde, söder om Åbymässan och Idrottsvägen.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen har varit att möjliggöra en bra utformning av idrottsanläggningarna och samtidigt säkerställa olika krav kopplat till tillgänglighet, trafik, geoteknik och översvämningsrisker.

Vad händer nu?

Planförslaget vann laga kraft den 26 maj 2020.

Projektets status i planprocessen

Byggnationsskede i planprocessen

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad