Stensjöberg 2

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för 18 nya lägenheter inom fastigheten Stensjöberg 2.

Var ligger planförslaget?

Planområdet är beläget invid Rådavägen längs Stensjöns norra strand, Planområdet omfattar ca 2000 m2. Marken inom planområdet ägs i huvudsak av Densify AB.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus med 18 lägenheter i 3,5 våningar. Byggnaden ska uppföras i tre volymer och anpassas till platsens exponerade läge invid Stensjön. Parkering sker i underjordiskt garage. GC- vägen breddas längs Rådavägen förbi området.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft 13 april 2022.

Läs mer om planprocessen.

Laga kraft i planprocessen

Kontakt

Frida Forsman
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 45
frida.forsman@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad