Forsåker 1:184 m.fl. (Järnvägsändamål)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för järnvägsändamål bestående av spårområde till uppställningsspår och depå.

Var ligger planförslaget?

Planområdet är beläget söder om Mölndal och norr om Sandbäck. Det gränsar mot ett verksamhetsområde i norr och mot befintlig tennishall i söder. I öster gränsar området mot naturmark och Kungsbackavägen och i väster ligger spårområde och E6:an.

Vad innebär planförslaget?

Förslaget innebär att mark som är planerad för naturmark, parkmark, verksamhetsmark (handelsträdgård och ställverk) och tennishall blir spårområde för järnväg. Området innehåller inga väsentliga byggnadsverk, däremot uppförs kontaktledningar och det läggs spårräls.

För Trafikverkets spårområdesdel tas en järnvägsplan fram parallellt med detaljplanen. Till järnvägsplanen tas en miljökonsekvensbeskrivning fram och detaljplanen använder sig av informationen i den. Planområdet ligger nära Kålleredsbäcken och har naturvärden. Målet är att omgivningen inte ska påverkas av planläggningen.

Förslaget överensstämmer med översiktsplanen (ÖP 2006).

Vad händer nu?

Arbetet med att ta fram ett förslag till ny detaljplan har påbörjats och utredningsarbetet har inletts.

Första skedet i planprocessen
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Relaterad information

Järnväg i Mölndal

Kontakt

Pernilla Olofsson
Planarkitekt
031-315 14 62
pernilla.olofsson@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad