Sandbäck 1:118 m.fl. (tågdepå)

Planen avser möjligheten att bygga en tåg- och verkstadsdepå strax norr om Kålleredsbäcken, i anslutning till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid Pilekrogen.

Var ligger planförslaget?

Planområdet är beläget i Sandbäck, söder om Mölndal. Planområdet omfattar hela eller del av befintlig tennishall i norr och gränsar mot verksamhetsbebyggelsen i söder. Området gränsar mot Kungsbackavägen i öster och mot Kålleredsbäcken i väster.

Vad innebär planförslaget?

Tågdepån innehåller:

  • Verkstadshall
  • Tvätthall
  • Personalbyggnad
  • Lagerbyggnad med mera
  • Parkering
  • Anslutningsvägar
  • Spår

Planläggningen är direkt beroende av Trafikverkets planering för uppställningsspår samt Göteborg-Boråsbanan. Några privata fastighetsägare och kommunala anläggningar och intressen, främst Kålleredsbäcken, ledningar och en huvudcykelväg, påverkas av planeringen.

Förslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Vad händer nu?

Planarbetet är pausat i avvaktan på kommande principbeslut från Trafikverket vad gäller Göteborg-Boråsbanan.

Första skedet i planprocessen
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Relaterad information

Järnväg i Mölndal

Kontakt

Pernilla Olofsson
Planarkitekt
031-315 14 62
pernilla.olofsson@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad