Krokslätts förskola, vid Berghemsgatan i Mölndal

Detaljplanens syfte är att utöka byggrätt för förskola samt möjliggöra en byggnad i tre plan. Den nya, utökade förskolan ska säkerställa dagens och det kommande förskolebehovet i Krokslätt.

Bilden visar planområdet inom vit markering.

Var ligger planförslaget?

Fastigheten ligger i Krokslätt, öster om Safjället och norr om Krokslätts fabriker. Inom fastigheten finns idag Krokslätts förskola, som innehåller fem avdelningar och är uppförd i ett plan.

Vad innebär planförslaget?

Krokslätt är ett expansivt förtätningsområde. Behovet av en ny förskola ligger i områdets förväntade volymökning samt Krokslätts förskolas befintliga skick och behov av upprustning. Inom fastigheten finns idag Krokslätts förskola, som innehåller fem avdelningar och är uppförd i ett plan.

Detaljplanen syftar till att skapa byggrätt för en ny utökad förskola, som möjliggör en ny förskolebyggnad med åtta avdelningar (144 barn) inom fastigheten.

Förslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan (2006).

Vad händer nu?

Just nu pågår arbete med utredningar och samrådshandlingar. I samband med kommande samråd kommer det finnas möjlighet att ta del av förslaget med tillhörande utredningar och framföra synpunkter på dessa.

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Första skedet i planprocessen

Kontakt

Stina Nilsson
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 15 83
stina.nilsson@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad