Detaljplan för del av Kängurun 2 m.fl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en kontorsbyggnad med möjlighet till restaurang, service och handel i entrévåningen.

Översiktsbild med preliminärt planområde

Var ligger planförslaget?

Planområdet ligger vid Göteborgsvägen, ca 100 meter norr om hållplats Lackarebäck, i södra Krokslätt. Väster om planområdet finns Safjället. Direkt norr om planområdet finns hotell The Weaver och längre norrut Krokslätts fabriker.

Vad innebär planförslaget?

Planen syftar till att möjliggöra en kontorsbyggnad i åtta våningar vid Göteborgsvägen. Byggnaden föreslås få möjlighet till restaurang, service och handel i entrévåningen. I detaljplanen ingår även en breddning av gång- och cykelbanan vid planområdet. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen för Mölndals kommun.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade om uppdrag för detaljplanen 2024-04-24. Planarbetet är under uppstart. Samrådsförslag och utredningar tas fram. Samråd planeras preliminärt kring årsskiftet 2024/2025.

Projektets status i planprocessen

Första skedet i planprocessen
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Anna Starck
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
031-317 21 39
anna.starck@molndal.se

Plan- och exploateringsutskottet
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad