Järnväg i Mölndal

Den 26 oktober 2023 fattade regeringen beslut om att ge Trafikverket i uppdrag att återstarta planläggningsarbetet för åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg–Borås, som pausades i december 2022.

Den nya inriktningen är att järnvägen ska byggas ut i stråket för att förbättra arbetspendling och godstrafik.

Kravet från regeringen är att planläggningen ska ske på ett mer kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt lönsamt sätt, jämfört med tidigare planering på sträckan Göteborg–Borås, med hållplatser i Mölndal och vid Landvetter flygplats, då projektet var tänkt som en del av nya stambanor.

Trafikverket har bett Västra Götalandsregionen att leda arbetet i den fortsatta processen, med att få en samsyn kring genomförbara lösningar och finansiering med berörda organisationer i järnvägsstråket. Trafikverket önskar en skyndsam process för att finna denna samsyn.

Pressmeddelande från Västra Götalandsregionen den 25 januari 2024

Betydelsen av ny järnväg

Ny järnväg och en utbyggd station med fler direktresor gör Mölndal till en attraktiv start- och målpunkt. Mölndal blir en regional knutpunkt inom Västra Götaland som höjer livskvaliteten för både invånare och besökare.

Fler än 55 000 personer pendlar in och ut från Mölndal dagligen. Utökad tågtrafik gör det enklare att välja tåg i stället för bil som färdmedel, vilket innebär färre bilar på vägarna och minskade utsläpp.

När Mölndal blir en regional knutpunkt ökar utbudet av både jobb, studier och nöjen på pendlingsavstånd. Mölndals attraktionskraft ökar, och en kommun som växer och mår bra är bra även för dig som bor här!

För företagen innebär det att det blir enklare att rekrytera medarbetare. Mölndal har ett starkt internationellt präglat näringsliv. För globala företag är det ovärderligt att ha tio minuter till Landvetter flygplats.

Relaterad information

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad