Stationsområde och resecentrum

Den 26 oktober 2023 fattade regeringen beslut om att ge Trafikverket i uppdrag att återstarta planläggningsarbetet för åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg–Borås, som pausades i december 2022.

Mölndals stationsområde och resecentrum behöver utvecklas för att klara av ett ökat antal resenärer i framtiden. Planeringen av stationsområdet ska även möjliggöra för stadsutveckling vid stationsområdet.

2021 gav kommunstyrelsen stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för Mölndals stationsområde och resecentrum. Planprogrammet tydliggör hur området ska planeras och utvecklas. Nästa steg i processen är att planprogrammet ska ut på samråd.

Pressmeddelande från Västra Götalandsregionen den 25 januari 2024

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad