Digital karta

Till förslaget till ny översiktsplan hör en digital karta. I kartan kan du se olika olika utvecklingsförslag i kommunen. Här finns också planeringsunderlag och befintlig markanvändning.

Kartan revideras inför beslut om antagande. Den är därför inte tillgänglig just nu.

Det du har framför dig är den digitala versionen av planförslaget. Här har du möjlighet att ta del av hur Mölndal kan utvecklas i framtiden. I den digitala kartan kan du, på en översiktlig nivå, se de stora penseldragen för hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden.

Dela på:

Senast uppdaterad