Gestaltningsprinciper

Gestaltningsprinciperna ger en övergripande inriktning och vägledning för gestaltning och utveckling av bebyggelse i befintlig miljö och vid exploatering i nya områden.

Utöver planeringsprinciperna finns det ett kapitel med 7 gestaltningsprinciper. Dessa är sammanlänkade med stadens arkitekturpolicy och ska underlätta arbetet i planeringen för goda livsmiljöer.

Läsanvisningar

Kapitlet inleds med en beskrivande text för temaområdet.

Gestaltningsprinciperna är utformade med princip och förklarande text samt medskick i form av en ”tänk på att”-uppmaning.

Två personer promenerar på en väg. Mölndals innerstad syns i bakgrunden. Man kan se både äldre och nyare byggnader

Dela på:

Senast uppdaterad