Medborgardialog översiktsplan

Vi lyssnar först och beslutar sen. Allt för att få till ännu bättre beslut. Det är utgångspunkten i vår medborgardialog i Mölndal.

Dialogen ska ge ökat inflytande och är ett sätt att skapa både samhörighet och gemensamt ansvar för Mölndals utveckling. Alla är viktiga – du också!

I september 2016 var vi ute vid fyra olika tillfällen och hade medborgardialog om vår översiktsplan för Mölndal.

Fyra platser runt om i Mölndal

Vi fanns på plats följande datum:

  • 2 september, Mölndal Kulturnatten i Kvarnbyn
  • 8 september, Hällesåker, gamla macken i centrum
  • 15 september, Lindome, torget
  • 22 september, Kållered, torget

Tack till alla som var med och bidrog

Stort tack till alla som var med och bidrog med idéer, synpunkter och tankar! Vi kommer nu att sammanställa allt material från våra dialoger, vår digitala enkät och klickbara karta. Vi har också gjort en film som du kan ta del av nedan.

Sammanfattning av synpunkterna

Här är en sammanfattning de vanligaste synpunkterna kopplade till översiktsplanen. Totalt fick vi 750 synpunkter som vi fick in under vår medborgardialog om översiktsplanen:

Mölndal

Idag finns trafikbarriärer mellan öst och väst. Skapa bättre kopplingar. Förtäta med ett varierat utbud, med centrumkvaliteter och kultur.

Kållered

Arbeta med barriären mellan öst och väst. Bostäder med blandade upplåtelseformer och mötesplatser. Förbättra för gående och cyklister.

Lindome

De gröna områdena runt tätorterna är viktiga. Stärka gång-, cykel- och kollektivtrafikkopplingar.

Hällesåker

Behov av närservice och mötesplatser i centrum. Värna det småskaliga och förbättra för oskyddade trafikanter.

Nästa steg med att ta fram en ny översiktsplan

Nästa steg i arbetet med översiktsplanen blir att göra ett underlag av alla resultat från dialogen. Vi ska även utvärdera arbetet med hur vi genomförde vår medborgardialog.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad