Torg och offentliga platser

Det finns många torg runt om i Mölndal och det händer mycket kring dem. Det anordnas gatuförsäljning, uteserveringar med mera. Här kan du läsa om vad som gäller när du vill använda offentliga platser.

Om du vill använda offentlig plats, eller allmän plats som det också kallas, för till exempel försäljning, insamling av pengar, demonstrationer, evenemang, uppställning av container, skyltning eller uteservering behöver du söka tillstånd för det enligt ordningslagen. Du ansöker om att använda offentlig plats hos Polisen.

Du betalar, utöver en avgift till Polisen, ofta även en avgift till staden för markanvändningen.

Läs mer om vad som gäller för att använda offentlig plats.

Det här är offentlig plats

Som offentlig plats, eller allmän mark, räknas till exempel:

 • gator
 • vägar
 • parkeringsplatser 
 • gång- och cykelbanor  
 • torg 
 • kommunala badplatser
 • parker
 • lekplatser
 • planteringar
 • begravningsplatser
 • motionsspår

Om du är osäker på om du behöver söka tillstånd vänd dig till Kontaktcenter Mölndal så får du hjälp.

I staden finns också många fina och utvecklande lekplatser samt sköna grönområden, parker och planteringar som du fritt kan använda och njuta av för privata skäl. Vill du använda dem för evenemang och liknande ska du söka tillstånd.

Lokal ordningsstadga

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad