Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ansökan om att få använda allmän mark

För att få använda allmän mark, så kallad offentlig plats, måste du först söka tillstånd. Tillståndet söker du hos Polisen, men för att du ska få tillstånd behöver ansökan godkännas av Mölndals stad.

Allmän mark och plats

Som allmän mark och plats räknas gator, vägar, parkeringsplatser, gång- och cykelbanor och torg. Likaså räknas kommunala badplatser, parker, lekplatser, planteringar och begravningsplatser som allmän plats.

För att få använda dessa platser för exempelvis försäljning, marknad, evenemang, demonstration, skyltning, uteservering, filminspelning, containeruppställning eller liknande behöver du tillstånd. Även tillställningar som marknader, valborgsfirande och stadsfester kräver tillstånd enligt ordningslagen.

Ansök

Du ansöker hos Polisen om att få använda allmän plats enligt Ordningslagen

Ska du ställa upp en container ska du också ha en Trafikanordningsplan.

För att Polisen ska kunna ge tillstånd uttalar sig tekniska förvaltningen om din ansökan. Du kan kontakta oss om du har frågor innan du ansöker om tillstånd hos Polisen. Du betalar en avgift för tillståndet till Polisen.

Du betalar även en avgift för upplåtelse av offentlig plats för att få använda allmän markPDF till Mölndals stad.

Fullständiga regler för hur du får använda allmän mark hittar du i den lokala ordningsstadganPDF, samt i bilagan till ordningsstadganPDF.

Kontakt

Trafikingenjör
Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
tekniska@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-10-01 15.16