Ansökan om att få använda offentlig plats

För att få använda offentlig plats måste du först söka tillstånd. Tillståndet söker du hos Polisen, men för att du ska få tillstånd kommer din ansökan att kontrolleras av Mölndals stad.

Offentlig plats

Som offentlig plats räknas gator, vägar, parkeringsplatser, gång- och cykelbanor och torg. Likaså räknas kommunala badplatser, parker, lekplatser, planteringar och begravningsplatser som offentlig plats.

För att få använda dessa platser för exempelvis försäljning, marknad, evenemang, demonstration, skyltning, uteservering, filminspelning, containeruppställning eller liknande behöver du tillstånd. Även tillställningar som marknader, valborgsfirande och stadsfester kräver tillstånd enligt ordningslagen och söks hos Polisen.

Ansök hos Polisen

Du ansöker om att använda offentlig plats hos Polisen.

Ska du ställa upp en container eller på annat sätt påverka en gata ska du också ha en Trafikanordningsplan.

För att Polisen ska kunna ge tillstånd uttalar sig tekniska förvaltningen om din ansökan. Du kan kontakta oss om du har frågor innan du ansöker om tillstånd hos Polisen.

Avgift

Du betalar en administrativ avgift för tillståndet till Polisen.

Du betalar även en avgift för upplåtelsen av kommunens mark till Mölndals stad. Priser ser du i avgifter för upplåtelse av offentlig platsPDF.

Fullständiga regler för hur du får använda offentlig plats hittar du i den lokala ordningsföreskrifternaPDF, samt i bilagan till ordningsföreskriftenPDF.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad