Ansökan om att få använda offentlig plats

För att få använda offentlig plats måste du först söka tillstånd. Tillståndet söker du hos Polisen, men för att du ska få tillstånd kommer din ansökan att kontrolleras av Mölndals stad.

Offentlig plats

Som offentlig plats räknas gator, vägar, parkeringsplatser, gång- och cykelbanor och torg. Likaså räknas kommunala badplatser, parker, lekplatser, planteringar och begravningsplatser som offentlig plats.

För att få använda dessa platser för exempelvis försäljning, marknad, evenemang, demonstration, insamling av pengar, skyltning, uteservering, filminspelning, containeruppställning eller liknande behöver du tillstånd.

Även tillställningar som marknader, valborgsfirande och stadsfester kräver tillstånd enligt ordningslagen och söks hos Polisen.

Ansök hos Polisen

Du ansöker om att använda offentlig plats hos Polisen.

För att Polisen ska kunna ge tillstånd uttalar sig Mölndals stad om din ansökan. Du kan kontakta oss om du har frågor innan du ansöker om tillstånd hos Polisen.

Generella tillstånd för containrar

Ska du ställa upp en container eller på annat sätt påverka en gata ska du också ha en Trafikanordningsplan.

Generella tillstånd för containrar och kranuppställning gäller inte inom Mölndals innerstad, där behöver du söka tillstånd varje gång.

Avgift

Du betalar en administrativ avgift för tillståndet till Polisen.

Du betalar även en avgift för upplåtelsen av kommunens mark till Mölndals stad. Avgiften beror på vilken plats det är. Mölndals stad har två zoner för offentlig plats:

Fullständiga regler för hur du får använda offentlig plats hittar du i den lokala ordningsföreskrifterna Pdf, 93.2 kB., samt i bilagan till ordningsföreskriften Pdf, 18.2 MB..

Kontakt

Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad