Trängsel på andra platser än serveringar

Om du upplever trängsel på platser som butiker, i kollektivtrafiken med mera kan du vända dig till länsstyrelsen.

Miljöförvaltningen ansvarar inte för tillsyn av trängsel på platser som t ex badhus, butiker, köpcentrum, gym- och andra idrottsanläggningar. På dessa platser gäller den nya tillfälliga Covid-19 lagen och Länsstyrelsen har ansvaret för tillsynen där.

Vänd dig direkt till Länsstyrelsen för att lämna din synpunkt:
E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 40 00

Du kan läsa mer om länsstyrelsens uppdrag som tillsynsmyndighet för pandemilagen på deras hemsida.

Alla har ett ansvar att hålla avstånd för att förhindra spridning av coronaviruset

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 betonar allas ansvar att hålla avstånd, såväl du som bedriver en verksamhet som du som privatperson.

Föreskriften om allas ansvar

Verksamheters ansvar

Alla verksamheter i Sverige såsom statliga myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och religiösa samfund ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan till exempel vara att verksamheter:

 • sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare
 • markerar avstånd på golvet
 • möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 • håller digitala möten
 • erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit
 • undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler

Personligt ansvar - Allmänna råd

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19.

För att begränsa smittspridning bör alla:

 • vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder
 • hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som till exempel butiker, köpcentrum, muséer, bibliotek, servicekontor och väntrum
 • hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel
 • avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop
 • på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum

När du rör dig ute i samhället

Vi har ett personligt ansvar att resa och leva så smittsäkert som möjligt. Vi behöver hålla avstånd till varandra och undvika nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt för att förebygga smittspridning.

Om du reser kollektivt så undvik gärna rusningstrafik och håll avstånd till dina medresenärer. Gå eller cykla istället om du har möjlighet.

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad