Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Avgifter, regler och abonnemang för VA

Du som är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar en så kallad brukningsavgift varje år. Du som ansluter dig betalar en anläggningsavgift. Den kommunala vattenverksamheten styrs av lagar och regler

Brukningsavgift

För att använda det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en brukningsavgift varje år. Brukningsavgiften består av:

  1. en rörlig avgift som beror på hur mycket vatten du förbrukar.
  2. en fast avgift som beror på hur stor vattenmätare du har
  3. en avgift för dagvattenhantering.

Den rörliga avgiften för vattenförbrukning är 24,70 kronor per kubikmeter (m³) vatten.

Ladda ner VA-taxan

Fakta om brukningsavgift

Mölndals stads brukningsavgifter

  • Rörlig avgift - 24,70 kronor per kubikmeter vatten
  • Fast avgift - 1 250 kronor för normal villavattenmätare, avgift för övriga mätare står i taxebilaga bPDF
  • Avgift för dagvattenhantering - 100 kronor per 100 kvadratmeter fastighetsyta.

Avgiften för dagvattenhantering är en fast kostnad som är baserad på hur stor fastigheten är. En småhusfastighet med 1-2 bostäder, får betala för 800 kvadratmeter tomtyta oavsett fastighetens storlek. Övriga fastigheter betalar minst för 1 000 kvadratmeter.

Exempel på brukningsavgift

Typ av avgift

Kostnad

Fast avgift

1 250 kronor

Rörlig avgift

3 705 kronor

Dagvattenavgift

800 kronor

Totalt

5 755 kronor

Exemplet avser en villa som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år.

Flyttanmälan vid ägarbyte

För att ta över abonnemanget för vatten och avlopp eller endast avlopp när du flyttar in till en ny bostad (en- och tvåbostadshus), behöver du fylla i en anmälan om ägarbyte och skicka in den till tekniska förvaltningen. Blankett för flyttanmälan.PDF

Anläggningsavgift

När du ansluter dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en engångssumma som kallas anläggningsavgift. Den ska bekosta själva arbetet vid tomtgränsen samt kostnaderna för utbyggnad av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och huvudledningar med mera.

Avgiften består av tre delar: servisavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift.

  • Servisavgiften bekostar ledningen mellan fastigheten och huvudledningen.
  • Tomtyteavgiften beror av hur stor din tomt är. Ju större tomt, desto längre och dyrare ledning förbi fastigheten.
  • Lägenhetsavgiften betalar du per lägenhet eller bostad på fastigheten.

VA-Taxebilaga APDF - Anläggningsavgifter 2019

Prisuppgifter anläggningsavgift

Kostnaden för att ansluta ett bostadshus med en lägenhet till vatten, spillvatten och dagvatten blir så här stor (inklusive moms):

Kostnad för VA-anslutning 2019

Tomtstorlek i m²

Anslutning till
vatten, spillvatten och dagvatten

Anslutning till
vatten och spillvatten*

Anslutning till vatten*

Anslutning till spillvatten*

600

173 550 kr

143 828 kr

91 965 kr

106 785 kr

800

184 150 kr

152 208 kr

95 145 kr

112 025 kr

1000

194 750 kr

160 788 kr

98 325 kr

117 325 kr

1200

205 350 kr

169 268 kr

101 505 kr

122 625 kr

1400

215 950 kr

177 748 kr

104 685 kr

127 925 kr

1600

226 550 kr

186 228 kr

107 865 kr

133 225 kr

1800

237 150 kr

194 708 kr

111 045 kr

138 525 kr

2000 och över

247 750 kr

203 188 kr

114 225 kr

143 825 kr

* Förutsätter att övriga nyttigheter (Vatten, spillvatten eller dagvatten) inte blivit byggda i området. Kontakta tekniska förvaltningen för exakt uppgift.

Anläggningsavgifterna finns i VA-taxebilaga APDF.

Tillkommande lägenhet, lägenhetsavgift 

Bygger du ett Attefallshus eller gör andra ändringar i antalet bostäder på din fastighet är du skyldig att anmäla det. Du ska också betala en avgift för den tillkommande lägenheten/bostaden. Det beror på att det sker en förändring av VA-förhållandet.

Avgiften baseras på den nytta fastigheten har av ledningsnätet. Om du till exempel bygger om din källare till en lägenhet räknas din villa som två lägenheter vilket gör att du behöver betala en avgift. 

  • Avgiften, enligt 2019 års taxa, är 42 000 kronor inklusive moms.

Se avgift i aktuell Anläggningstaxa i vatten och avloppstaxanPDF.

Anmäl tillkommande lägenhet

Fyll i anmälan om Vatten och avlopp för tillkommande lägenhetPDF, skriv på och skicka in den till tekniska förvaltningen. Adressen finns i anmälan.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-07-15 09.50