Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Lagar och regler för VA

De regler och bestämmelser som finns för dig som användare av det kommunala vatten- och avloppssystemet i Mölndals stad finns både i lagar och lokala bestämmelser.

Lagen om allmänna vattentjänster

Den viktigaste lagtexten finns i Lagen om allmänna vattentjänster.

Lagen är till för att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp fungerar i ett större sammanhang. Till exempel för att skydda människors hälsa och miljö. I lagen står vad som är kommunens skyldighet och ansvar, huvudmannens ansvar och ditt ansvar som fastighetsägare.

Allmänna bestämmelser för vattentjänster i Mölndals stad (ABVA)

Vad som gäller i just Mölndals stad står i dokumentet Allmänna bestämmelser för Vattentjänster (ABVA).

Det finns ett dokument med råd och anvisningar till de allmänna bestämmelserna (ABVA).

Här kan du bland annat läsa om att brukningsrätten är knuten till en fastighet och inte till fastighetsägaren. Det innebär att vid försäljning följer abonnemanget med fastigheten. Här står också att du som fastighetsägare är skyldig att stå för vissa avgifter för att bidra till kommunens kostnader för vattenförsörjningen.

Under läckage och reparationer på det allmänna ledningsnätet har kommunen rätt att stänga av vattnet för att åtgärda problemet, det innebär att under en tid kan du vara utan vatten.

Särredovisning VA-verksamhet

Vatten och avlopps-verksamheten finansieras i Mölndal helt av de avgifter som tas ut av abonnenterna via Vatten- och avloppstaxan. Varje år görs en särskild ekonomisk redovisning för kommunens VA-verksamhet som du kan se i särredovisning för VAPDF.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-08 09.59