Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Avlopp

Avlopp, eller avloppsvatten, är ett samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Oavsett om ditt avlopp är kopplat till det kommunala ledningsnätet eller om du har ett eget avlopp, behöver ditt avloppsvatten tas hand om på något sätt.

Därför renar vi avloppsvatten

I avloppsvattnet finns mycket bakterier som kan sprida sjukdomar, men det finns också andra ämnen som är skadliga för miljön.

Det viktigaste att få bort från avloppsvattnet vid rening är:

  • Partiklar som kaffesump, potatisskal, toalettpapper med mera
  • Organiskt nedbrytbart material. När det kommer ut i vattendrag, sjöar eller hav bryts det ned. Syret som behövs för nedbrytningen kommer från vattnet. Resultatet blir sänkta syrehalter och bakterietillväxt
  • Växtnäringsämnena fosfor och kväve. De kan orsaka ökad växt av alger, vass och andra växter i vattendrag, sjöar och hav. När algerna dör, bryts de ned och syre förbrukas. Det kan leda till så låga syrehalter i bottenvattnet att det bildas så kallade döda bottnar

Detta ska ner i avloppet

I toaletten ska endast kiss, bajs och toalettpapper spolas ner, ingenting annat.

Snus, tops, bindor, våtservetter, fimpar och naglar är de saker som fulspolas mest av det som inte ska ner i avloppet. Ställ en papperskorg i badrummet där du slänger det som inte ska spolas ner. Farligt avfall som målarfärg och lösningsmedel hör inte heller hemma i avloppet.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 12.51