Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Avlopp

Avlopp, eller avloppsvatten, är ett samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Oavsett om ditt avlopp är kopplat till det kommunala ledningsnätet eller om du har ett eget avlopp, behöver ditt avloppsvatten tas hand om på något sätt.

Därför renar vi avloppsvatten

I avloppsvattnet finns mycket bakterier som kan sprida sjukdomar, men det finns också andra ämnen som är skadliga för miljön.

Det viktigaste att få bort från avloppsvattnet vid rening är:

 • Partiklar som kaffesump, potatisskal, toalettpapper med mera
 • Organiskt nedbrytbart material. När det kommer ut i vattendrag, sjöar eller hav bryts det ned. Syret som behövs för nedbrytningen kommer från vattnet. Resultatet blir sänkta syrehalter och bakterietillväxt
 • Växtnäringsämnena fosfor och kväve. De kan orsaka ökad växt av alger, vass och andra växter i vattendrag, sjöar och hav. När algerna dör, bryts de ned och syre förbrukas. Det kan leda till så låga syrehalter i bottenvattnet att det bildas så kallade döda bottnar

Detta ska ner i avloppet

I toaletten ska endast kiss, bajs och toalettpapper spolas ner, ingenting annat.

Snus, tops, bindor, våtservetter, fimpar och naglar är de saker som fulspolas mest av det som inte ska ner i avloppet. Ställ en papperskorg i badrummet där du slänger det som inte ska spolas ner. Farligt avfall som målarfärg och lösningsmedel hör inte heller hemma i avloppet.

Källaröversvämningar

Vid extrema regn eller hastig snösmältning kan det bli problem med källaröversvämningar, framförallt i områden där dagvatten går i samma ledningar som spillvatten. Om olyckan är framme kan vatten tränga sig upp ur golvbrunnen i din källare. Du kan förebygga det på många sätt.

Förebygg översvämning i huset

För att förhindra översvämningar orsakade av ytvatten, bör marken närmast huset luta utåt från huset. Det bör finnas tak över källartrappor.
I dokumentet Råd & Anvisningar till ABVA hittar du fler sätt att förebygga översvämningarPDF.

Att tänka på vid källaröversvämning

När vattnet börjar tränga upp ur golvbrunnarna finns det en rad saker du kan göra.

 • Täck golvbrunnarna med något tätande och ställ ett tungt föremål ovanpå.
 • Stäng eventuella backventiler på avloppsledningen.
 • Stäng av strömmen om det finns risk för kortslutning.
 • Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet.
 • Kontakta tekniska förvaltningen så fort du kan.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Dokumentera eventuella skador genom att till exempel fotografera.
 • Tänk på hygienen. Tvätta händerna om du kommit i kontakt med inströmmande vatten.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-07-04 15.41