Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Eget avlopp

Du som fastighetsägare ansvarar för att ditt avloppsvatten renas på ett bra sätt. Har du inte tillgång till kommunalt avlopp måste se till att du har fungerande ett enskilt avlopp. Avloppsvatten innehåller både näringsämnen och smittämnen som kan påverka dricksvattenbrunnar och naturen omkring dig.

Hur vet jag att mitt avlopp fungerar?

Det första du bör undersöka är om det finns tillstånd och även att avloppet är anlagt enligt tillståndet.

För att ett enskilt avlopp ska fungera och rena avloppsvattnet är det viktigt med regelbunden skötsel. En misskött anläggning renar med tiden sämre eller i vissa fall inte alls.

Tecken på att något är fel:

  • Det luktar illa vid eller i närheten av anläggningen
  • Översvämmad slamavskiljare
  • Slam i fördelningsbrunnen
  • Slam eller vatten i luftningsrören
  • Förekomst av fet, vitaktig hinna i vattnet vid utsläppet

Om du upptäcker fel och brister ska du se till att åtgärda dem så snart som möjligt. Små problem kan kräva kostsamma åtgärder om det drar ut på tiden. Det är också din skyldighet som fastighetsägare att åtgärda problem med ditt avlopp oavsett om miljöförvaltningen ställer krav eller inte.

Om du har en slamavskiljare och efterföljande rening hittar du en bra tips om hur du kan kontrollera att ditt enskilda avlopp fungerar i vårt informationsblad Så sköter du om ditt enskilda avlopp.PDF

Jag vill göra ett nytt avlopp

Innan du får installera ett nytt enskilt avlopp måste du ansöka om tillstånd hos oss. Om det rör sig om bad-, disk och tvättvatten eller vissa ändringar räcker det med en anmälan. Kom ihåg att du inte får göra något innan du fått ditt tillstånd eller beslut.

Avloppsguiden kan du läsa mer om hur en ansökan/anmälan går till, vad den ska innehålla och hur ditt ärende handläggs hos miljöförvaltningen.

Det är oftast nödvändigt att ta hjälp av entreprenör och konsult för att ta reda på en bra lösning. Det finns en rad sätt att lösa avloppsfrågan och vilken typ av anläggning just du ska välja beror på hur din fastighet och den omgivande marken ser ut.

Kom ihåg att om din avloppsanordning ska placeras på eller vattnet ledas till en annan fastighet behöver du ordna servitut. Kontakta lantmäteriavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen i god tid innan.

Jag är husspekulant

Funderar du på att köpa hus på landet? Enligt jordabalken ingår enskilt avlopp i köparens undersökningsskyldighet och kan därför inte klassas som ett dolt fel.

För att undvika oförutsedda utgifter som krav på nytt avlopp innebär är det därför viktigt att du undersöker om avloppet fungerar och att det finns tillstånd.

Kontakta oss gärna så kan vi ge dig information om fastigheten du är intresserad av.

Kontakt

Charlotta Andersson
Miljöinspektör
Miljöförvaltningen
031-315 17 20
miljo@molndal.se

Maria Fransson
Miljöinspektör
Miljöförvaltningen
031-315 17 08
miljo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-06 16.48