Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Avloppsinventering

Alla enskilda avlopp i kommunen ska inventeras. Inventeringen görs områdesvis och som fastighetsägare får du i god tid reda på att vi kommer att besöka dig. Om ditt avlopp inte fungerar måste du åtgärda det.

Varför inventerar vi?

I kommunen finns många gamla och dåliga avlopp som behöver åtgärdas. Dåligt fungerande avlopp släpper ut smittämnen som riskerar att förorena vatten och mark. Ju tätare bebyggelse desto högre är risken för förorening.

Avloppsvatten innehåller också kväve och fosfor som båda bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag.

Vi har hittills inventerat ungefär 700 fastigheter och kommer att vara klara med vår inventering till 2022.

Varför ingår de nya avloppen?

Ett enskilt avlopp kräver regelbunden tillsyn och skötsel för att fungera. Igenväxning på en markrening, utebliven slamtömning, fel kemikaliedosering etc. kan göra att anläggningen inte fungerar som den ska. Det gäller även de nya avloppen och under inventeringen kontrollerar vi bland annat skötseln.

Hur går inventeringen till?

Arkivinventering

När vi startar en inventering i ett nytt område gör vi alltid en arkivinventering. Då går vi igenom handlingar i vårt arkiv om de olika fastigheternas avlopp.

Informationsutskick

Vi skickar ut en inbjudan till informationsmöte och en enkät till dig. Enkäten är ett komplement till arkivinventeringen och vi rekommenderar att du fyller i den.

Platsbesök

I de flesta fall behöver vi besöka fastigheten för att avgöra om avloppsanordningen fungerar bra. Det är oftast inte nödvändigt att du är med under vårt besök, men om du vill går det såklart bra att kontakta oss och boka tid.

Om du inte är med när vi besöker din fastighet lämnar vi en lapp i brevlådan om att vi varit på plats och om vi har frågor till dig.

Vad händer sen?

Om ditt avlopp inte fungerar som det ska kommer vi, beroende på vilken typ av brist det rör sig om, att ställa krav på åtgärder eller ta beslut om förbud. Det innebär att du måste åtgärda ditt enskilda avlopp inom en viss tid.

Du får givetvis även ett skriftligt meddelande om vi bedömer att ditt avlopp fungerar bra.


Kontakt

Charlotta Andersson
Miljöinspektör
Miljöförvaltningen
031-315 17 20
miljo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-06 16.46