Fettavskiljare

Har du en verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel restaurang, storkök eller bageri, måste du installera en så kallad fettavskiljare i ditt avlopp.

En fettavskiljare är en vattenbehållare som fångar upp fetter innan de når det allmänna avloppet. Det gör att vi kan undvika onödiga stopp.

Fettavskiljaren fungerar så att slam och tyngre partiklar sjunker till behållarens botten medan fettet samlas på vattenytan.

Installation - så gör du

I dokumentet Instruktion, installation av fettavskiljarePDF kan du läsa om hur du går tillväga för att installera fettavskiljaren.

När du installerat den fyller du i och skickar in anmälan Installation av fettavskiljarePDF till tekniska förvaltningen.

Hanterar din verksamhet stora mängder fett, exempelvis frityrolja och liknande, räcker det inte med fettavskiljare. Du behöver i så fall också speciella förslutningsbara uppsamlingskärl. Det finns företag som erbjuder kärl, och som hämtar och återvinner ihopsamlat fett från verksamheter.

Kontroll

Fettavskiljare ska kontrolleras med jämna mellanrum.

Om du har en ej fungerande fettavskiljare:

  • Mölndals stad kan stänga av inkommande vatten till berörd fastighet där verksamheten bedrivs.
  • Fastighetsägaren kan bli ersättningsskyldig för spolningar, filmningar och källaröversvämningar.
  • Mölndals stad har rätt att inspektera fettavskiljaren.

Enligt 18§ Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, är huvudmannen inte skyldig att låta en fastighet kopplas eller vara kopplad till va-anläggningen om fastighetens va-installation har väsentliga brister.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-05-27 13.38